Asbest, ook in uw renovatieproject?

OVAM


In een woning ouder dan 2001 bedraagt de kans om asbest aan te treffen vaak meer dan 90%. Naarmate asbesttoepassingen verouderen kunnen asbestvezels vrijkomen. Om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken, maakte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) daarom het Actieplan Asbestafbouw op in opdracht van de Vlaamse Regering. Op 20 maart keurde het Vlaams Parlement de bijhorende decreetsbepalingen goed. De OVAM lanceert daarnaast de brede campagne “Samen verslaan we het asbestbeest”.


Verwering en veroudering

We kennen meer dan 3500 verschillende asbesttoepassingen. Door verwering en veroudering verslijten ze en kunnen de asbestvezels loskomen. Wanneer u deze inademt, loopt u het risico om op latere leeftijd ziek te worden. Asbesttoepassingen in slechte staat vervangt u best. In haar Actieplan schuift de Vlaamse Regering twee streefmijlpalen naar voren. Tegen 2034 streeft het actieplan naar de verwijdering van de meest risicovolle toepassingen en tegen 2040 voor alle andere asbesttoepassingen in slechte staat.

 

De asbestinventaris

Om kopers preventief te informeren zal een asbestinventarisattest bij verkoop van een woning verplicht worden. Een erkend asbestdeskundige zal de asbestinventaris opmaken en indien nodig een  verwijderadvies formuleren.  De OVAM beheert daarbij alle asbestinventarissen in een centrale databank en levert het asbestinventarisattest af. Dat wordt mee opgenomen in de verkoopakte en in de Woningpas. Verhuurders die over een geldig attest beschikken, moeten een kopie aan hun huurders bezorgen.

 

Verbouwen

Gaat u verbouwen, wees dan extra alert voor asbesttoepassingen voor u aan de slag gaat. Bekijk daarbij hoe u de asbestverwijdering kan laten samensporen met uw geplande (energie)renovatie. Laat u het asbest verwijderen door een aannemer, dan is hij als werkgever verplicht om vooraf een asbestinventaris op te maken van de werkzone.

Wanneer asbesttoepassingen vrijkomen tijdens uw verbouwing, mag u deze niet hergebruiken of opnieuw insluiten. Ook het ontmossen van asbestdaken of het plaatsen van zonnepanelen is niet toegestaan. Asbesttoepassingen in goede staat hoeft u niet te verwijderen. Het is natuurlijk wel verstandig bij een renovatie ineens zoveel mogelijk weg te nemen.

 

De Vlaamse overheid ondersteunt

De OVAM lanceerde ook nieuwe ondersteuning naast de bestaande renovatiepremies. Zo kunnen lokale besturen subsidies aanvragen om voor burgers aan voordelig tarief asbestcement aan huis op te halen of groepsverwijderingsprojecten te organiseren.

 

Meer weten?

De OVAM bundelt alle informatie over asbest op een centrale website: www.asbestinfo.be.Alle reportages