Nutsvoorzieningen


www.fluvius.be
Elektriciteit en aardgas lopen over een netwerk van kabels en leidingen tot bij de klant. De laatste schakel naar de klant is het werkterrein waarbinnen Fluvius haar taken uitvoert.


www.vmm.be
De Waterwegwijzer voor bouwen en verbouwen informeert u over duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing.Terug